התהליך

השלבים
1
שלב א'

גיבוש בעלי הדירות בבניין להסכמה עקרונית ומינוי נציגות רשמית. לנציגות תינתן סמכות לבחירת עו"ד מייצג ומפקח בניה וכן תהיה אחראית לתיאומים מולם ומול היזם.

שלב א'
2
שלב ב'

חתימת חוזה. עם חתימת הדיירים על הסכם מפורט ( לפחות  80% ) החברה  היזמית תבצע את כל הבדיקות הדרושות לתכנון ותציג התכניות לאישור הדיירים לפני הגשה לעירייה – עד 6 חודשים מחתימה.

שלב ב'
3
שלב ג'

עם אישור התכניות תגיש החברה בקשה להיתר ותשלים את כל הדרישות להגשה לועדה לקבלת אישור ועדה עקרוני לפרויקט – עד  8-16 חודשים מהגשה.

שלב ג'
4
שלב ד'

השלמת דרישות ועדה וקבלת היתר בניה – עד כ 6 חודשים מאישור ועדה עקרוני.

שלב ד'
5
שלב ה'

עלייה לקרקע ותחילת עבודות הבניה – עד 90 יום מקבלת היתר בניה.

שלב ה'
6
שלב ו'

משך הבניה עד למסירת הפרויקט וקבלת טופס 4 – כ 24 חודשים מתחילת העבודות.

שלב ו'