פינוי בינוי

פינוי בינוי

מתחם פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח עירוני שהוחלט להרוס את בתי המגורים הישנים שבו, ולבנות תחתם בנייני מגורים חדשים בעלי תשתיות משופרות. משרד הבינוי והשיכון רשאי להכריז על שטח כעל מתחם פינוי בינוי באמצעות צו הכרזה, שתוקפו הוא עד שש שנים, אלא אם כן תוארך ההכרזה.  מטרת ההכרזה היא לעשות שימוש יעיל יותר בקרקע ולהביא לשיפור בתדמית העיר, שכן השטחים המוכרזים נמצאים בדרך כלל בשכונות שמצבן הסוציו-אקונומי ירוד.
במסגרת עסקת פינוי-בינוי חותמים דיירי הבניין המפונה על הסכם עם היזם. בהסכם מבטיח היזם לדיירים דירה חדשה בשטח זהה או גדול יותר מדירתם הנוכחית תוך שלוש שנים, תשלום שכר דירה חלופית בזמן הבנייה. היזם הורס את המבנה הקיים ובונה במקומו מבנה גבוה יותר ובעל מספר דירות גדול יותר, בהתאם להיתר הבנייה שניתן לו, כאשר חלק מהדירות ניתנות לדיירים הקודמים, וחלקן נמכרות לדיירים חדשים. כיום נדרשת הסכמה של 100 אחוז מבעלי הזכויות לפינוי-בינוי. במידה ויש הסכמה של 80 אחוז מבעלי הזכויות בפרויקט, ניתן לתבוע את הדיירים הסרבנים, בגין הנזק הנגרם לדיירים המעוניינים בפרויקט.